Idara ya Fedha

Wajibu wa Idara ya Fedha ni kusimamia fedha za jimbo. Inapatikana katika Ofisi yetu kuu katika Rungwe.
Mkuu wa Idara - Hamisi Gipson Mwandeja


Mawasiliano

Kanisa la Moravian Tanzania - Jimbo la Kusini
Idara ya Fedha
S.L.P. 32
Tukuyu
Tanzania

Barua Pepe:  gipsonhamis@gmail.com
Simu:    +255 758 330004
Kiswahili